Centre de dia per gent gran a Barcelona, Sant Gervasi

Centre de dia per gent gran a Barcelona, Sant Gervasi

El nostre Centre de dia de Barcelona per a gent gran està orientat a cobrir les necessitats biopsicosocials de les persones de la tercera edat durant la jornada diürna. Una atenció adequada, ajuda a les AVD (Activitats de la Vida Diària) dels usuaris proporcionant una millor qualitat de vida.

Els beneficis d'aquest servei poden ser tant satisfactoris en resultats com l'estada completa a la Residència ja que reuneix tots els avantatges: Gaudir del propi domicili, mantenir el màxim d'autonomia i disposar de l'assistència i les cures precises en funció de les necessitats particulars de cada usuari.

Els usuaris del Centre de dia per a la tercera edat a Barcelona poden gaudir de totes les prestacions sanitàries, els serveis personals i les activitats de la nostra Residència amb un valor personal afegit:

"No abandonar la seva llar fins que realment ho creguin necessari"