Avís legal

Avís sobre la política de protecció de dades de caràcter personal de la residència Sant Gervasi Paradis S.L.

  • Nom: Sant Gervasi Paradis S.L.
  • Id. Fiscal (CIF): B61787446
  • Adreça: General Vives, 25, 08017 Barcelona
  • Contacte: Telèfon: 93 253 14 90 | Fax: 93 253 04 77 | E-mail: direccion@santgervasiresidencial.com
  • Registre Mercantil de Barcelona: Tomo: 31119 - Folio: 35 - Hoja: B187354

Mitjançant aquest avís, Sant Gervasi Paradis S.L., en endavant, la Residència, informa els usuaris de la seva pàgina web www.santgervasiresidencial.com de la seva política de protecció de dades de caràcter personal, en endavant, les Dades Personals, per tal que determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a la Residència les Dades Personals requerides en el formulari de contacte. La Residència es reserva el dret a modificar la present política de protecció de dades per tal d'adaptar-la a les novetats legislatives i a les pràctiques de la indústria.

Les Dades Personals seran tractades automàticament i incorporades a fitxers dels que la Residència serà titular i responsable. La recollida i tractament de Dades Personals, duts a terme per la Residència, té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que el client tingui, en el seu cas, amb la Residència, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis de la Residència, la seva adequació a les preferències i gustos del clients, i l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació comercial sobre els serveis que la Residència ofereix actualment i en el futur.

La Residència no cedirà les Dades Personals a tercers sense el consentiment previ i exprés dels afectats. La Residència, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits.

Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, contactant amb la Residència a través del correu electrònic direccion@santgervasiresidencial.com.